Etische code en klachtenregeling

Ethische code

Als geregistreerd register therapeut verbind ik me aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC). De kwaliteit van mijn werk wordt getoetst aan de door de ABvC gestelde eisen. Ik ben verbonden aan het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

Klachtenregeling

Evah verbindt zich aan de klachtenregeling van de ABvC.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de SCAG.

 

 

Meer praktische informatie: